Mephisto vom Klesberg Formwert V Foto: Peter Bodem